ระบบการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (DIP e-Billing)
v.1.0


No data availableหมายเหตุ: การชำระเงินช่องทางนี้ใช้สำหรับคำขอที่ยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

คำแนะนำ
1. ใส่ข้อมูลในช่องที่มี * ให้ถูกต้องครบถ้วน
2. กดปุ่ม สร้าง e-Billing
3. ระบบจะส่ง e-Billing ไปที่อีเมล์ตามที่ท่านแจ้ง
4. ใช้ e-Billing ที่ได้รับทางอีเมล์ ในการชำระเงิน
    4.1 ใช้ mobile app สแกน QR code หรือ
    4.2 นำ e-Billing ไปชำระที่จุดรับชำระเงินตามที่ปรากฏ
5. จัดส่งเอกสารคำขอ และหลักฐานการชำระเงิน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ patent_mailbox@ipthailand.go.th

ยกเว้นกรณีคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ ที่ยื่นต่อกลุ่มตรวจรับคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ให้ส่งที่ pct@ipthailand.go.th